Hem

AKTIVA SENIORER STRÄNGNÄS/MARIEFRED

Vi startade verksamheten 1998 och föreningen har idag drygt 300 medlemmar. Varje höst och vår kommer vi ut med ett program där vi presenterar aktiviteter som föreläsningar på våra månadsmöten, utflykter till konserter, teater, utställningar mm. Andra aktiviteter är bokklubb, studiecirklar och en boule sektion. 

Årsstämman

Kallelse till föreningsstämma i Föreningen Aktiva Seniorer Strängnäs – Mariefred

Medlemmarna i Föreningen Aktiva Seniorer (FAS) i Strängnäs – Mariefred kallas till föreningsstämma den 11 mars 2021.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att föreningsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att medlemmarna utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Protokoll från föreningsstämman finns tillgängligt på vår hemsida senast den 18 mars 2021. Se vidare information nedan under rubriken ”Poströstning”.

Anmälan

Medlemmar som önskar delta i föreningsstämman ska dels ha betalt aktuell medlemsavgift då poströstningsformuläret avges, dels anmäla sig till FAS genom att avge sin poströst i enlighet med anvisning nedan så att den är FAS tillhanda senast den 8 mars 2021.

Poströstning

Medlemmar utövar sin rösträtt vid föreningsstämman enbart genom poströstning (förhandsröstning). För poströstning ska ett särskilt formulär användas.

Det ifyllda poströstningsformuläret gäller som anmälan till föreningsstämman. Ingen separat anmälan därutöver ska göras. Formuläret kan skickas med e-post till aktivastr@gmail.com. Spara ner dokumentet på din dator och bifoga sedan det ifyllda dokumentet i mailet till oss.

Du kan också skriva ut dokumentet, fylla i det och sedan skicka det med post till Aktiva Seniorer c/o Studiefrämjandet Källgatan 3A  645 31 Strängnäs.

Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret. För frågor om föreningsstämman kontakta ordföranden Anna-Lena Lange, 070 – 535 76 83, guann.lange@gmail.com  eller sekreteraren Lena Lindqvist 070 – 560 61 60, lena.lindqvist@bahnhof.se

Strängnäs i februari 2021

AKTIVA SENIORER STRÄNGNÄS/MARIEFRED

Styrelsen

Nedan hittar ni samtliga stämmohandlingar.

Medlemsinformation

Så har vi kommit in i den första månaden på det nya året 2021 och fortfarande måste vi tänka på att inte utsätta oss för Covid-19-smitta. Vi kan därför ännu inte ha månadsmöten och årsstämma i februari som vi brukar. Istället har styrelsen förberett en årsstämma med poströstning. Det innebär att ni kommer att få en kallelse och ett poströstningsformulär i början av februari. Det kommer med e-post till alla er som kan ta emot det och med vanlig post till er andra. Dessutom kommer alla årsmöteshandlingarna att finnas på vår hemsida (strangnas.aktivaseniorer.com)

Styrelsen har beslutat att ha den digitala stämman i mars då sista dag för inbetalning av medlemsavgiften är den 1 mars, vilket är kravet för att få rösta.

Styrelsemötena har sedan i höstas genomförts med hjälp av grupptelefonsamtal. På senaste telefonmötet nu i januari diskuterade vi möjliga aktiviteter i vår. Vi tror och hoppas att när vårvädret kommer ska vi kunna ha promenader med tema. I slutet av våren när vi fått våra vaccinationer kan det bli läge för ett gemensamt möte. Det finns flera arrangemang som vi har varit tvungna att ställa in, exempelvis en utflykt till Mälsåkers slott eller till Skottvång. Vår förhoppning är att kunna erbjuda något av dessa senare i vår. Vi måste dock beakta Folkhälsomyndighetens anvisningar, och därför avvaktar vi och ser tiden an.

Medlemmar 2020 får rabatt på medlemskapet 2021 och betalar 100 kr. Medlemsavgiften för 2021 betalas på Bankgiro 159 – 1270 eller med Swish till 123 529 3626 senast den 1 mars 2021. Ange fullständigt namn för de medlemmar som betalningen avser.

Vänliga hälsningar från en hoppfull Styrelse