Hem

AKTIVA SENIORER STRÄNGNÄS/MARIEFRED

Vi startade verksamheten 1998 och föreningen har idag drygt 300 medlemmar. Varje höst och vår kommer vi ut med ett program där vi presenterar aktiviteter som föreläsningar på våra månadsmöten, utflykter till konserter, teater, utställningar mm. Andra aktiviteter är bokklubb, studiecirklar och en boule sektion. 

Medlemsinformation mars

Aktiva Seniorer!

Syftet med vår förening är att vi ska vara aktiva och främja kulturella och gemensamma intressen. Som alla vet har det inte varit möjligt under ett helt år som gått. Styrelsen har förberett program som vi hoppats kunna genomföra, men under hösten blev det möjligt endast en gång.

Vårt årsmöte kunde vi genomföra med hjälp av poströstning. Tack till alla er som gjorde er besväret att skicka in röstningsformuläret! Protokollet från årsmötet kan du läsa på vår hemsida. Med anledning av fortsatta restriktioner i fråga om smittspridning kan vi ännu inte erbjuda något program förrän i maj. Då hoppas vi att alla i vår åldersgrupp, som vill, har blivit vaccinerade.

Kyrkogårdspromenaden i höstas med Fritte Bergqvist blev mycket uppskattad och därför planerar vi en ny promenad med Fritte, men med nytt tema. Vi återkommer med datum när vi säkert vet att vi kan genomföra den. Programkommittén är redan i full gång med att planera för aktiviteter kommande höst. Naturligtvis måste vi även då ta hänsyn till eventuella restriktioner från Folkhälsomyndigheten.

Det finns ett antal fjolårsmedlemmar som inte betalat medlemskapet för 2021, 100 kr. Om ni inte har betalt före den 1 april utgår vi ifrån att ni inte längre vill vara medlem och namnet tas bort från medlemslistan.

Vi hoppas fortfarande att vi ska kunna ha gemensamma trevligheter senare i vår och i höst!

Vårhälsningar från Styrelsen

Protokoll årsstämman

Nedan finner ni protokoll från årets stämma.

Årsstämman

Kallelse till föreningsstämma i Föreningen Aktiva Seniorer Strängnäs – Mariefred

Medlemmarna i Föreningen Aktiva Seniorer (FAS) i Strängnäs – Mariefred kallas till föreningsstämma den 11 mars 2021.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att föreningsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att medlemmarna utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Protokoll från föreningsstämman finns tillgängligt på vår hemsida senast den 18 mars 2021. Se vidare information nedan under rubriken ”Poströstning”.

Anmälan

Medlemmar som önskar delta i föreningsstämman ska dels ha betalt aktuell medlemsavgift då poströstningsformuläret avges, dels anmäla sig till FAS genom att avge sin poströst i enlighet med anvisning nedan så att den är FAS tillhanda senast den 8 mars 2021.

Poströstning

Medlemmar utövar sin rösträtt vid föreningsstämman enbart genom poströstning (förhandsröstning). För poströstning ska ett särskilt formulär användas.

Det ifyllda poströstningsformuläret gäller som anmälan till föreningsstämman. Ingen separat anmälan därutöver ska göras. Formuläret kan skickas med e-post till aktivastr@gmail.com. Spara ner dokumentet på din dator och bifoga sedan det ifyllda dokumentet i mailet till oss.

Du kan också skriva ut dokumentet, fylla i det och sedan skicka det med post till Aktiva Seniorer c/o Studiefrämjandet Källgatan 3A  645 31 Strängnäs.

Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret. För frågor om föreningsstämman kontakta ordföranden Anna-Lena Lange, 070 – 535 76 83, guann.lange@gmail.com  eller sekreteraren Lena Lindqvist 070 – 560 61 60, lena.lindqvist@bahnhof.se

Strängnäs i februari 2021

AKTIVA SENIORER STRÄNGNÄS/MARIEFRED

Styrelsen

Nedan hittar ni samtliga stämmohandlingar.