Hem

AKTIVA SENIORER STRÄNGNÄS/MARIEFRED

Vi startade verksamheten 1998 och föreningen har idag drygt 300 medlemmar. Varje höst och vår kommer vi ut med ett program där vi presenterar aktiviteter som föreläsningar på våra månadsmöten, utflykter till konserter, teater, utställningar mm. Andra aktiviteter är bokklubb, studiecirklar och en boule sektion. 

Bästa Aktiva Seniorer!

2020 har varit ett annorlunda år. Vi tror att det är många som saknat våra medlemsmöten och utflykter. Det är därför tråkigt att vi varit tvungna att ställa in planerade arrangemang såväl i våras som i höst. Kyrkogårds- och stadsvandringarna i oktober kunde dock genomföras och blev mycket uppskattade av de som deltog. Vi trodde och hoppades kunna ordna ytterligare en uteaktivitet som en enklare julfest, men med de stränga förhållningsorder vi fått från myndigheterna så anser vi inte det vara möjligt.

Vi ser nu fram emot en kommande vår med hopp om att vi ska kunna träffas igen. Eftersom läget är ovisst kommer vi inte att trycka och skicka ut något program för våren 2021 men vi kommer att förbereda programpunkter att erbjuda allt eftersom det blir möjligt.

All information om planerade aktiviteter kommer ni att hitta här på vår hemsida men vi kommer också att maila och även annonsera i Strängnäs tidning.

Styrelsen har beslutat att medlemmar 2020 får rabatt på medlemsavgiften för 2021 och betalar endast 100 kr per medlem. Medlemsavgiften för nya medlemmar 2021 är oförändrat 200 kr.

Medlemsavgiften för 2021 betalas till bankgiro 159-1270 eller till Swish nr 1235293626 senast den 1 mars 2021. Ange fullständigt namn för de medlemmar som betalningen avser.

Styrelsen önskar er alla, trots en annorlunda tid

EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!