GDPR

GDPR

GDPR – EUs nya dataskyddsförordning. 

Förordningen reglerar hantering av personuppgifter. 

I vårt medlemsregister har vi uppgifter om medlemmarnas namn, adress, telefon, e-mail, födelseår och kön. 

Medlemsregistret används endast för information till föreningens medlemmar som exempelvis utskick av programblad och inbetalningskort. 

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. GDPR ska stärka enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter. Dataskyddsförordningen ställer strängare krav på hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda personuppgifter än vad PUL gjorde.

Information om vår personuppgiftsbehandling för medlemmar i Aktiva Seniorer i Strängnäs – Mariefred:

Behandling av personuppgifter. När du blir medlem i Aktiva Seniorer uppger du dina personuppgifter. I samband med det godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja vårt verksamhetsåtagande gentemot dig. Du har enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) rätt att få ta del av den information som finns registrerat om dig.

Personuppgiftspolicy. Aktiva Seniorer i Strängnäs – Mariefred, sparar i en medlemsmatrikel uppgifter om namn, adress, epost-adress och telefonnummer för att kunna skicka inbjudningar till aktiviteter och informera om vår verksamhet. Alla personuppgifter hanteras med sekretess och säljs eller lämnas aldrig vidare, utan används enbart för Föreningen Aktiva Seniorers syften enligt lagen om GDPR.

Lagringstiden. Vi sparar uppgifterna så länge du är medlem och därefter raderas de. Du kan när som helst begära att bli raderad från medlemsregistret.

Dina rättigheter. Du har rätt till insyn hur dina personuppgifter behandlas. Vill du veta vilka uppgifter vi har om dig, kan du kontakta vår kassör eller ordförande. Deras kontaktuppgifter finns på föreningens hemsida strangnas.aktivaseniorer.com

Skulle du uppleva att Föreningen Aktiva Seniorer i Strängnäs – Mariefred inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen för att lämna klagomål.