Årsstämman

Kallelse till föreningsstämma i Föreningen Aktiva Seniorer Strängnäs – Mariefred

Medlemmarna i Föreningen Aktiva Seniorer (FAS) i Strängnäs – Mariefred kallas till föreningsstämma den 11 mars 2021.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att föreningsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att medlemmarna utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Protokoll från föreningsstämman finns tillgängligt på vår hemsida senast den 18 mars 2021. Se vidare information nedan under rubriken ”Poströstning”.

Anmälan

Medlemmar som önskar delta i föreningsstämman ska dels ha betalt aktuell medlemsavgift då poströstningsformuläret avges, dels anmäla sig till FAS genom att avge sin poströst i enlighet med anvisning nedan så att den är FAS tillhanda senast den 8 mars 2021.

Poströstning

Medlemmar utövar sin rösträtt vid föreningsstämman enbart genom poströstning (förhandsröstning). För poströstning ska ett särskilt formulär användas.

Det ifyllda poströstningsformuläret gäller som anmälan till föreningsstämman. Ingen separat anmälan därutöver ska göras. Formuläret kan skickas med e-post till aktivastr@gmail.com. Spara ner dokumentet på din dator och bifoga sedan det ifyllda dokumentet i mailet till oss.

Du kan också skriva ut dokumentet, fylla i det och sedan skicka det med post till Aktiva Seniorer c/o Studiefrämjandet Källgatan 3A  645 31 Strängnäs.

Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret. För frågor om föreningsstämman kontakta ordföranden Anna-Lena Lange, 070 – 535 76 83, guann.lange@gmail.com  eller sekreteraren Lena Lindqvist 070 – 560 61 60, lena.lindqvist@bahnhof.se

Strängnäs i februari 2021

AKTIVA SENIORER STRÄNGNÄS/MARIEFRED

Styrelsen

Nedan hittar ni samtliga stämmohandlingar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *